EUROPEJSKI SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM KOLEJOWYM
Przegląd funkcji i rozwiązań technicznych – od idei do wdrożeń i eksploatacji
 

zawartość:
Kompleksowa i przejrzysta informacja omawiająca ERTMS od idei do wdrożeń i eksploatacji oraz pokazująca jego funkcje i dostępne rozwiązania techniczne. Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS obejmuje Europejski System Sterowania Pociągiem ERTMS/ETCS oraz Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej ERTMS/GSM-R. Coraz  szersze wprowadzanie tych systemów na polskiej sieci kolejowej i w korzystających z niej pojazdach trakcyjnych spowodowane jest nie tylko prawem europejskim, ale także, a może nawet przede wszystkim, względami bezpieczeństwa. Wyposażone, względnie aktualnie wyposażane są m.in.: Centralna Magistrala Kolejowa (dla jazd pociągów Pendolino z prędkością większą niż 160 km/h), E65 Warszawa – Gdańsk - Gdynia, E30 granica państwa (Bielawa)-Legnica-Wrocław-Opole, E20 granica państwa (Kunowice)-Poznań-Warszawa-granica państwa (Terespol), Pomorska Kolej Metropolitalna (dla jazd pociągów w odstępach poniżej pięciu minut) oraz nowe pociągi zespołowe i pojazdy trakcyjne różnych producentów, a także już eksploatowane pojazdy. Wyposażane muszą być wszystkie linie modernizowane z wykorzystaniem środków europejskich, jeśli tylko realizowane prace obejmują modernizacje sterowania ruchem, a także nowe pojazdy trakcyjne i pojazdy modernizowane, przeznaczone do jazd po liniach wyposażonych.


rozdziały:
Wizja europejskiego zunifikowanego systemu bezpiecznej kontroli jazdy
ETCS i GSM-R – obowiązujące dokumenty prawne
Przykład rozwiązań technicznych
Zgodność pomiędzy wyposażeniem pokładowym i wyposażeniem przytorowym
Prowadzenie pojazdów trakcyjnych z wyposażeniem pokładowym
ERTMS/ETCS „baseline 3 plus”


dla kogo:
Istotne źródło informacji dla firm budowlanych realizujących modernizacje linii kolejowych, inżynierów kontraktów, dyrektorów projektów nadzorującym takie modernizacje, firm budujących i modernizujących tabor trakcyjny, komisarzom odbiorczym, a także maszynistom prowadzącym pojazdy trakcyjne wyposażone w urządzenia ERTMS. Podręcznik powinien również być wykorzystywany w kształceniu w zawodach związanych z opisaną branżą.


autor:
dr inż. Marek Pawlik Instytut Kolejnictwa
 


Partnerzy publikacji

WYDAWCA: