INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU KOLEI UNII EUROPEJSKIEJ
infrastruktura, sterowanie, energia, tabor

zawartość:
Podręcznik zawiera zagadnienia interoperacyjności w transporcie kolejowym. Obejmuje informacje ogólne, konieczne dla zrozumienia idei interoperacyjności, mające zastosowanie procedury administracyjne oraz przyjęte rozwiązania techniczne w zakresie drogi kolejowej, sterowania, zasilania i taboru. Ostatni rozdział poświęcony jest szerokiemu omówieniu kontekstu prawnego, w tym przedstawieniu relacji pomiędzy rożnymi dokumentami prawnymi, np. między Ustawą o transporcie kolejowym i Ustawą Prawo budowlane.

rozdziały:
Wprowadzenie do zagadnień interoperacyjności kolei
Rola i zadania Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie interoperacyjności kolei
Podsystem strukturalny „Infrastruktura”
Podsystemy strukturalne „Sterowanie-urządzenia przytorowe”; „Sterowanie-urządzenia pokładowe”
Podsystem strukturalny „Energia”
Podsystem strukturalny „Tabor”
Inne obszary wspólnego rynku
Aspekty prawne interoperacyjności kolei
Zestawieni dokumentów prawnych

dla kogo:
Podręcznik przeznaczony jest dla ekspertów kolejowych – pracowników przewoźników i zarządców, producentów i wykonawców, a także osób merytorycznie nadzorujących kontrakty i uczestniczących w procesach zamykania kolejowych inwestycji oraz osób, które z natury swojej pracy muszą sięgać bezpośrednio do dokumentów źródłowych. Wydawnictwo to także cenne wsparcie w kształceniu przyszłych kadr branży kolejowej.

autorzy:
dr inż. Marek Pawlik Instytut Kolejnictwa
mgr inż. Grzegorz Stencel Instytut Kolejnictwa
dr inż. Andrzej Toruń Instytut Kolejnictwa
Piotr Combik Urząd Transportu Kolejowego
Ignacy Góra Urząd Transportu Kolejowego
mgr inż. Krzysztof Warmiński Transportowy Dozór Techniczny
dr inż. Zbigniew Durzyński Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”
prof. nzw. dr hab. Adam Szeląg Instytut Maszyn Elektrycznych Politechniki Warszawskiej
r.pr. dr Filip Elżanowski Elżanowski Cherka&Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. K.
apl. adw. Marek Kowalski Elżanowski Cherka&Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. K.

redaktor merytoryczny: dr inż. Marek Pawlik

 

Już w przyszłym roku, we współpracy z autorami podręczników, organizowane będą cykliczne szkolenia z zakresu interoperacyjności kolei. Oferta udziału skierowana jest do osób, które niezbędną wiedzą z tego obszaru dziś i w przyszłości wykorzystywać będą w swojej pracy zawodowej.


Partnerzy publikacji

WYDAWCA: